Văn Hóa Đọc Việt Nam

Tháng: Tháng Một 2021

THOMAS EDISON | QUÁ DỐT NÁT HAY KẺ THIÊN TÀI | CÂU CHUYỆN VĨ NHÂN

😍 Chuyên mục CÂU CHUYỆN VĨ NHÂN ⏰ Được phát định kỳ trên kênh YouTube Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân. Có rất

MẠNH TỬ | BA LẦN DỜI NHÀ | CÂU CHUYỆN VĨ NHÂN

😍 Chuyên mục CÂU CHUYỆN VĨ NHÂN ⏰ Được phát định kỳ trên kênh YouTube Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân. Có rất

DẠY CON THEO TÍNH CÁCH CỦA CON

Tại sao cùng một cách nuôi dạy, cư xử của cha mẹ mà có trẻ trở nên tốt hơn, ngoan hơn nhưng có trẻ lại không được như vậy? Tại sao khi cùng bị mắng…